15 January 2021

Provocări contemporane. Adaptarea răspunsului la situaţiile de criză

http://intelligence.sri.ro

Evoluţia rapidă şi imprevizibilă a ameninţărilor de tip hibrid, precum şi creşterea frecvenţei şi a amplitudinii efectelor agregate ale dezastrelor naturale sau asociate unor activităţi umane impun adaptarea şi consolidarea mecanismelor şi capacităţilor prin care statele anticipează situaţiile de criză şi răspund la provocările generate de acestea.Prin prisma apartenenţei la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi la Uniunea Europeană, România depune eforturi susţinute pentru asigurarea [...]