13 December 2019

Comunicat de presă - Guvern

http://www.agerpres.ro

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul sedinţei din 13 decembrie 2019, ora 17.00 I. PROIECTE ANALIZATE ÎN PRIMĂ LECTURĂ 1. PROIECT DE LEGE privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor [...]