20 September 2021

Chestiunea Energiei şi bugetul public

http://adevarul.ro

Criza financiară şi pandemia au suit datoria publică de la cca 15% din PIB în 2008 la peste 47% din PIB la finele lui 2020 – este drept şi în contextul unor politici fiscale prociclice.Schimbările climatice şi alte evenimente extreme vor pune presiune crescândă asupra bugetului public, în condiţiile unui spaţiu fiscal  foarte limitat în cazul României.Analize ale Consiliului Fiscal, pornind de la ipoteze ale CNSP şi Strategia de convergenţă oficială, arată că o consolidare bugetară cu o rată de [...]