Niculae Iancu

Este specialist în domeniul securităţii naţionale. A activat în domeniul cooperării militare internaţionale şi al planificării strategice, având o expertiză relevantă în ceea ce priveşte NATO, operaţiile multinaţionale, planificarea integrată şi politicile publice în sfera securităţii, apărării şi intelligence. Are o experienţă de peste douăzeci de ani în domeniul cercetării ştiinţifice militare inginereşti şi al învăţământului superior de intelligence şi securitate.

A fost rector al Academiei Naţionale de Informaţii ”Mihai Viteazul”, pentru mandatul 2013-2017.
Deţine titlul de doctor obţinut la Academia Tehnică Militară, a absolvit un master în studii de securitate la Universitatea din Bucureşti şi studiile de licenţă ale Academiei Tehnice Militare.

Niculae Iancu is a national security specialist. He has worked in the field of international military cooperation and strategic planning, having relevant expertise on NATO, multinational operations, integrated planning and public policies in the security, defence and intelligence areas. He has over twenty years of experience in the fields of defence and security research and intelligence and security higher education.

He was Rector of the "Mihai Viteazul" National Intelligence Academy for the 2013-2017 mandate.
He holds a PhD degree at the Military Technical Academy, a master's degree in Security Studies at the University of Bucharest and a bachelor degree in weapon systems engineering at the Military Technical Academy.

Articles by Niculae Iancu