Negoiţă Sorin

SORIN-VASILE NEGOIŢĂ, colonel în rezervă, este cercetător ştiinţific la Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară din Bucureşti. Este absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare şi al Academiei de conducere a Bundeswehr-ului din Germania. A activat o perioadă îndelungată în structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale. În cadrul Statului Major General s-a implicat activ în domeniile planificării şi organizării armatei. La nivelul Departamentului pentru politica de apărare şi planificare a condus structura de coordonare a activităţilor şi resurselor la nivelul secretarului de stat, iar în ultima parte a carierei a îndeplinit funcţia de şef al Direcţiei cooperare internaţională în domeniul apărării.
Este specializat în studii de apărare şi securitate europene, în special pe spaţiul german. A publicat o serie de studii şi materiale analitice în domeniile apărării, securităţii naţionale şi istoriei militare în publicaţiile de specialitate ale Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară. De asemenea, cooperează cu cercetători de la Centrul pentru istorie militară şi studii sociale din Potsdam, Germania, pentru elaborarea de studii de cercetare în domeniul istoriei militare şi publicarea acestora în revistele de profil.

SORIN-VASILE NEGOIŢĂ, retired Colonel, is a scientific researcher at the Institute for Political Studies of Defense and Military History in Bucharest. He graduated the Academy of High Military Studies and the Bundeswehr Leading Academy in Germany.  He activated for a long time period in the central structures of the Ministry of National Defense. Within the General Staff, he was actively involved in the field of planning and organization of the Romanian armed forces. At the level of the Department for defense and planning policy he led the structure of coordination of activities and resources at the level of the Secretary of State, and in the latter part of his career he fulfilled the position of head of the International Defense Cooperation Directorate.
He is specialized in European defense and security studies, especially in the German area. He has published a series of studies and analytical materials in the fields of defense, national security and military history in the specialized publications of the Institute for Political Studies of Defense and Military History. He also cooperates with German researchers from the Center for Military History and Social Studies in Potsdam, Germany, to develop research studies in the field of military history and publish them in the profile journals.

 

Articles by Negoiţă Sorin

Germany is at war with coronavirus ( 19 March 2020 14:24 )